Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
a tym samym wartość mocy rozwijanej na ostrzu łyżki, występowanie ograniczeń siły odspajania, pochodzących od stateczności koparki i od biernych mechanizmów napędowych (rozdział 5), występowanie znacznych odchyleń kierunku siły i prędkości odspajania, wynikających z oddziaływania urobiska.
Oceniając skuteczność działania układu napędowego, jako kryterium przyjmuje się porównanie mocy zainstalowanego silnika napędowego z mocą, która może być rozwinięta w procesie odspajania. Moc taka, wyznaczona analityczne jako iloczyn skalarny wektorów dyspozycyjnej siły odspajania i dyspozycyjnej prędkości odspajania, może być nazwana mocą dyspozycyjną.
Moc dyspozycyjna jest iloczynem skalarnym dwóch wektorów, których wartości zależą od ich kierunków działania i od konfiguracji członów osprzętu. Z tego względu, przystępując
a tym samym wartość mocy rozwijanej na ostrzu łyżki, występowanie ograniczeń siły odspajania, pochodzących od stateczności koparki i od biernych mechanizmów napędowych (rozdział 5), występowanie znacznych odchyleń kierunku siły i prędkości odspajania, wynikających z oddziaływania urobiska.<br>Oceniając skuteczność działania układu napędowego, jako kryterium przyjmuje się porównanie mocy zainstalowanego silnika napędowego z mocą, która może być rozwinięta w procesie odspajania. Moc taka, wyznaczona analityczne jako iloczyn skalarny wektorów dyspozycyjnej siły odspajania i dyspozycyjnej prędkości odspajania, może być nazwana mocą dyspozycyjną.<br>Moc dyspozycyjna jest iloczynem skalarnym dwóch wektorów, których wartości zależą od ich kierunków działania i od konfiguracji członów osprzętu. Z tego względu, przystępując
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego