Typ tekstu: Książka
Tytuł: Mała Konstytucja
Rok: 1995
Przepis Art. 46 nie dotyczy:"
1) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu i Senatu,
2) rozwiązywania Sejmu,
3) zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu,
4) inicjatywy ustawodawczej,
5) podpisywania i odmowy podpisywania ustawy lub rozporządzenia z mocą ustawy,
6) zwracania się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności ustawy lub rozporządzenia z mocą ustawy z Konstytucją,
7) desygnowania Prezesa Rady Ministrów i powoływania Rady Ministrów w pełnym
składzie,
8) przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej obowiązków,
9) zwoływania posiedzeń Rady Ministrów,
10) wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu,
11) występowanie z wnioskami o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę
Przepis Art. 46 nie dotyczy:"<br>1) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu i Senatu,<br>2) rozwiązywania Sejmu,<br>3) zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu,<br>4) inicjatywy ustawodawczej,<br>5) podpisywania i odmowy podpisywania ustawy lub rozporządzenia z mocą ustawy,<br>6) zwracania się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności ustawy lub rozporządzenia z mocą ustawy z Konstytucją,<br>7) desygnowania Prezesa Rady Ministrów i powoływania Rady Ministrów w pełnym <br>składzie,<br>8) przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej obowiązków,<br>9) zwoływania posiedzeń Rady Ministrów,<br>10) wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu,<br>11) występowanie z wnioskami o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego