Typ tekstu: Książka
Autor: Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew
Tytuł: System finansowy w Polsce
Rok: 1997
można generalnie pogrupować, wykorzystując jako kryterium podziału ich formę (tj. to czy mają one postać prawną, czy też nie), na zasady sformalizowane i niesformalizowane.
Zasady sformalizowane to skodyfikowane reguły gry, tj. zapisane w aktach prawnych (konstytucji, ustawach, rozporządzeniach rządu lub zarządzeniach banku centralnego), a więc zasady ogólnie obowiązujące i egzekwowane z mocy prawa. Natomiast zasady niesformalizowane to reguły funkcjonowania, które nie przybierają postaci prawnej, przejawiające się w formie określonych zwyczajów, a więc w postaci niepisanej, lub też przybierające postać pisaną, ale nie mającą ogólnie obowiązującej mocy prawnej (jest tak np. w przypadku wewnętrznych zarządzeń i regulaminów instytucji finansowych). Warto zauważyć, że w
można generalnie pogrupować, wykorzystując jako kryterium podziału ich formę (tj. to czy mają one postać prawną, czy też nie), na zasady sformalizowane i niesformalizowane.<br>Zasady sformalizowane to skodyfikowane reguły gry, tj. zapisane w aktach prawnych (konstytucji, ustawach, rozporządzeniach rządu lub zarządzeniach banku centralnego), a więc zasady ogólnie obowiązujące i egzekwowane z mocy prawa. Natomiast zasady niesformalizowane to reguły funkcjonowania, które nie przybierają postaci prawnej, przejawiające się w formie określonych zwyczajów, a więc w postaci niepisanej, lub też przybierające postać pisaną, ale nie mającą ogólnie obowiązującej mocy prawnej (jest tak np. w przypadku wewnętrznych zarządzeń i regulaminów instytucji finansowych). Warto zauważyć, że w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego