Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
wypowiedzenia zmieniającego. Sytuacja jest analogiczna do tej, gdy pracownik otrzymuje ekwiwalent za pracę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. I w tym przypadku przeniesienie pracownika do takiej samej pracy wykonywanej w normalnych warunkach nie wymaga wypowiedzenia. Jeżeli więc pracownik, który był zatrudniony w warunkach szkodliwych dla zdrowia, traci - z mocy ustawy - prawo do skróconego czasu pracy, gdy tylko warunki pracy przestaną być szkodliwe, to tym bardziej traci je ten pracownik, który nigdy nie pracował w warunkach szkodliwych, a korzystał ze skróconego czasu pracy bez żadnej podstawy prawnej.
W rozpoznawanej sprawie pracodawca jedynie przez przeoczenie nie sprzeciwiał się temu, że wnioskodawca
wypowiedzenia zmieniającego. Sytuacja jest analogiczna do tej, gdy pracownik otrzymuje ekwiwalent za pracę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. I w tym przypadku przeniesienie pracownika do takiej samej pracy wykonywanej w normalnych warunkach nie wymaga wypowiedzenia. Jeżeli więc pracownik, który był zatrudniony w warunkach szkodliwych dla zdrowia, traci - z mocy ustawy - prawo do skróconego czasu pracy, gdy tylko warunki pracy przestaną być szkodliwe, to tym bardziej traci je ten pracownik, który nigdy nie pracował w warunkach szkodliwych, a korzystał ze skróconego czasu pracy bez żadnej podstawy prawnej. <br> W rozpoznawanej sprawie pracodawca jedynie przez przeoczenie nie sprzeciwiał się temu, że wnioskodawca
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego