Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Karny
Rok powstania: 1969
i tym samym przeciwdziałała ponownemu popełnieniu przestępstwa.
§ 2. Skazany ma obowiązek pracy lub nauki oraz przestrzegania porządku w zakładzie.
Art. 81. (40) (skreślony).
Art. 82. (41) Sąd może określić rodzaj i typ zakładu karnego, w którym kara ma być wykonywana.
Art. 83. § 1. Na poczet kary pozbawienia wolności zalicza się z mocy prawa okres tymczasowego aresztowania.
§ 2. Na poczet kary ograniczenia wolności sąd zalicza okres tymczasowego aresztowania, przy czym jeden dzień aresztu odpowiada dwom dniom ograniczenia wolności; okres ograniczenia wolności, o który zmniejsza się karę pozostałą do odbycia, zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.
§ 3. (42) Na poczet grzywny sąd zalicza
i tym samym przeciwdziałała ponownemu popełnieniu przestępstwa.<br>§ 2. Skazany ma obowiązek pracy lub nauki oraz przestrzegania porządku w zakładzie.<br>Art. 81. (40) (skreślony).<br>Art. 82. (41) Sąd może określić rodzaj i typ zakładu karnego, w którym kara ma być wykonywana.<br>Art. 83. § 1. Na poczet kary pozbawienia wolności zalicza się z mocy prawa okres tymczasowego aresztowania.<br>§ 2. Na poczet kary ograniczenia wolności sąd zalicza okres tymczasowego aresztowania, przy czym jeden dzień aresztu odpowiada dwom dniom ograniczenia wolności; okres ograniczenia wolności, o który zmniejsza się karę pozostałą do odbycia, zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.<br>§ 3. (42) Na poczet grzywny sąd zalicza
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego