Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
pojazdu.
2. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia, jeśli jest osobą fizyczną lub w ciągu 7 dni, jeśli jest osobą prawną. TUiR PARTNER SA. zachowuje w takim przypadku prawo do składki za czas trwania ochrony ubezpieczeniowej
3. Jeśli umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu z powodu przeniesienia praw własności pojazdu lub odstąpienia od umowy w trybie określonym w ust 2, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. TUiR PARTNER S.A. tytułem kosztów manipulacyjnych potrąca 20% kwoty zwracanej składki.
4. Składka nie podlega zwrotowi, jeżeli w okresie objętym umową ubezpieczenia nastąpiła wypłata odszkodowania lub TUiR
pojazdu.<br>2. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia, jeśli jest osobą fizyczną lub w ciągu 7 dni, jeśli jest osobą prawną. TUiR PARTNER SA. zachowuje w takim przypadku prawo do składki za czas trwania ochrony ubezpieczeniowej <br>3. Jeśli umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu z powodu przeniesienia praw własności pojazdu lub odstąpienia od umowy w trybie określonym w ust 2, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. TUiR PARTNER S.A. tytułem kosztów manipulacyjnych potrąca 20% kwoty zwracanej składki.<br>4. Składka nie podlega zwrotowi, jeżeli w okresie objętym umową ubezpieczenia nastąpiła wypłata odszkodowania lub TUiR
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego