Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
z antyidealizmem idzie w sposób paradoksalny prawie zupełna nieobecność szerszej krytyki idealizmu w jej współczesnych wersjach (wyjąwszy krytykę Husserla przez Ingardena). Czy ukazanie się Idei pogłębi ową krytykę? Z polemiki z wielkimi idealizmami rodziły się zawsze wielkie realizmy. Czy "mały realizm" współczesnej polskiej filozofii przekształci się dzięki Husserlowi w realizm z prawdziwego zdarzenia?
Wpierw jednak muszą być zrealizowane warunki takiej dyskusji. Należy do nich gruntowne przewartościowanie potocznych ocen idealizmu. Czy w obrębie tego nurtu nie dadzą się znaleźć jakieś naprawdę głębokie świadectwa o rzeczywistości, na którą dawny realizm był ślepy? Czy nie odsłania ona głębiej i szerzej tajemnic ludzkiej świadomości, niż czynią to
z antyidealizmem idzie w sposób paradoksalny prawie zupełna nieobecność szerszej krytyki idealizmu w jej współczesnych wersjach (wyjąwszy krytykę Husserla przez Ingardena). Czy ukazanie się Idei pogłębi ową krytykę? Z polemiki z wielkimi idealizmami rodziły się zawsze wielkie realizmy. Czy "mały realizm" współczesnej polskiej filozofii przekształci się dzięki Husserlowi w realizm z prawdziwego zdarzenia?<br>Wpierw jednak muszą być zrealizowane warunki takiej dyskusji. Należy do nich gruntowne przewartościowanie potocznych ocen idealizmu. Czy w obrębie tego nurtu nie dadzą się znaleźć jakieś naprawdę głębokie świadectwa o rzeczywistości, na którą dawny realizm był ślepy? Czy nie odsłania ona głębiej i szerzej tajemnic ludzkiej świadomości, niż czynią to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego