Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
współrzędne trzech punktów L, C i P wyznaczających trójkąt, to na ich podstawie możemy dokonać obliczenia wartości kąta zawartego między dwoma dowolnymi bokami. Zadanie to polega np. na obliczeniu kąta b, jako różnicy azymutów boków CL i CP (rys. 1.38)

Metodę wyznaczania położenia punktu na podstawie pomiaru dwóch kątów z punktów o znanych współrzędnych na AB (rys. 1.39), nazywamy wcięciem kątowym w przód.
Obliczenie współrzędnych punktu wyznaczonego wcięciem kątowym w przód może być przeprowadzone w różny sposób. W każdym z tych sposobów zasadniczą czynnością jest zwrócenie uwagi na położenie kątów i b w stosunku do boku łączącego punkty, na których
współrzędne trzech punktów &lt;HI rend="italic"&gt;L&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;C&lt;/HI&gt; i &lt;HI rend="italic"&gt;P&lt;/HI&gt; wyznaczających trójkąt, to na ich podstawie możemy dokonać obliczenia wartości kąta zawartego między dwoma dowolnymi bokami. Zadanie to polega np. na obliczeniu kąta b, jako różnicy azymutów boków &lt;HI rend="italic"&gt;CL&lt;/HI&gt; i &lt;HI rend="italic"&gt;CP&lt;/HI&gt; (rys. 1.38)<br>&lt;gap&gt;<br>Metodę wyznaczania położenia punktu na podstawie pomiaru dwóch kątów &lt;gap&gt; z punktów o znanych współrzędnych na &lt;HI rend="italic"&gt;AB&lt;/HI&gt; (rys. 1.39), nazywamy &lt;HI rend="italic"&gt; wcięciem kątowym w przód&lt;/HI&gt;.<br>Obliczenie współrzędnych punktu wyznaczonego wcięciem kątowym w przód może być przeprowadzone w różny sposób. W każdym z tych sposobów zasadniczą czynnością jest zwrócenie uwagi na położenie kątów &lt;gap&gt; i &lt;gap&gt; b w stosunku do boku łączącego punkty, na których
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego