Typ tekstu: Książka
Autor: Życiński Józef
Tytuł: Ziarno samotności
Rok: 1997
uwrażliwiać na wielość dróg do prawdy i chronić przed postawą besserwisserów, którzy wszystko tłumaczą jednoznacznie. W perspektywie tej pluralizm nie oznacza rezygnacji z prawdy, lecz uwrażliwia na złożoność i trud jej poszukiwania. Postawy takiej uczy Jan Paweł II, pisząc w swym słynnym liście o związkach chrześcijaństwa z kulturą współczesną, wydanym z racji trzechsetnej rocznicy publikacji Principiów Newtona: "wizja zjednoczenia wszystkiego i wszystkich w Chrystusie ... wnosi w naszą wspólnotę odczucie głębokiego poszanowania dla wszystkiego, co istnieje. Wnosi nadzieję i pewność, że to kruche dobro, piękno i życie, które dostrzegamy we wszechświecie, zdąża w stronę dopełnienia i spełnienia, jakich nie przezwyciężą siły rozpadu i
uwrażliwiać na wielość dróg do prawdy i chronić przed postawą <orig>besserwisserów</>, którzy wszystko tłumaczą jednoznacznie. W perspektywie tej pluralizm nie oznacza rezygnacji z prawdy, lecz uwrażliwia na złożoność i trud jej poszukiwania. Postawy takiej uczy Jan Paweł II, pisząc w swym słynnym liście o związkach chrześcijaństwa z kulturą współczesną, wydanym z racji trzechsetnej rocznicy publikacji <name type="tit">Principiów</> <name type="person">Newtona</>: "<q>wizja zjednoczenia wszystkiego i wszystkich w Chrystusie ... wnosi w naszą wspólnotę odczucie głębokiego poszanowania dla wszystkiego, co istnieje. Wnosi nadzieję i pewność, że to kruche dobro, piękno i życie, które dostrzegamy we wszechświecie, zdąża w stronę dopełnienia i spełnienia, jakich nie przezwyciężą siły rozpadu i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego