Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
czeremcha oraz wierzby. Runo w łęgu olszowym bogate, utworzone zarówno przez zioła, jak i trawy, w olsie typowym uboższe, złożone głównie z ziół, turzyc i traw bagiennych. Siedlisko. Łęg olszowy występuje zwykle na glebach murszowo-błotnych, głębokich torfach, czarnych ziemiach oraz na madach organicznych, natomiast ols - głównie na torfach i zabagnionych madach. Poziom wody gruntowej w łęgach wysoki, średnio od 5 do 30 cm poniżej powierzchni, a w olsach bardzo wysoki, sięgający powierzchni lub występujący ponad nią. Ruch wody w podłożu poziomy, niezbyt intensywny, często wody stagnują. Występowanie. Zarówno olsy, jak i łęgi olszowe występują w całej Polsce, z wyjątkiem wyższych
czeremcha oraz wierzby. Runo w łęgu olszowym bogate, utworzone zarówno przez zioła, jak i trawy, w olsie typowym uboższe, złożone głównie z ziół, turzyc i traw bagiennych. Siedlisko. Łęg olszowy występuje zwykle na glebach murszowo-błotnych, głębokich torfach, czarnych ziemiach oraz na madach organicznych, natomiast ols - głównie na torfach i zabagnionych madach. Poziom wody gruntowej w łęgach wysoki, średnio od 5 do 30 cm poniżej powierzchni, a w olsach bardzo wysoki, sięgający powierzchni lub występujący ponad nią. Ruch wody w podłożu poziomy, niezbyt intensywny, często wody stagnują. Występowanie. Zarówno olsy, jak i łęgi olszowe występują w całej Polsce, z wyjątkiem wyższych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego