Typ tekstu: Książka
Autor: Dąbek Stanisław
Tytuł: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
Rok: 1996
twórczości mszalnej ­ nie ma potrzeby uzasadniać. Spośród
analizowanych mszy pokaźna grupa należy do cykli, które z założenia były komponowane
jako msze użytkowe i ­ co więcej ­ ich funkcja liturgiczna wiązała się z określonym
stylem i poetyką. Związek ten można próbować uzasadnić oddziaływaniem historyzmu
muzycznego, w szerokim rozumieniu tego słowa, bez pejoratywnego zabarwienia
terminu.
Problemem historyzmu w muzyce u nas dotąd mało zajmowano się, również niemiecki
teoretyk Erich Doflein (1969, s. 19) pisał: "In der Musikwissenschaft wird den
Begriff ŤHistorismusť wenig verwendet". Teoretycy niemieccy chyba w tym czasie
i w latach 70-ych podjęli szerszą dyskusję nad tym problemem (nienowym zresztą
w niemieckiej
twórczości mszalnej ­ nie ma potrzeby uzasadniać. Spośród <br>analizowanych mszy pokaźna grupa należy do cykli, które z założenia były komponowane <br>jako msze użytkowe i ­ co więcej ­ ich funkcja liturgiczna wiązała się z określonym <br>stylem i poetyką. Związek ten można próbować uzasadnić oddziaływaniem historyzmu <br>muzycznego, w szerokim rozumieniu tego słowa, bez pejoratywnego zabarwienia <br>terminu.<br> Problemem historyzmu w muzyce u nas dotąd mało zajmowano się, również niemiecki <br>teoretyk Erich Doflein (1969, s. 19) pisał: "In der Musikwissenschaft wird den <br>Begriff ŤHistorismusť wenig verwendet". Teoretycy niemieccy chyba w tym czasie <br>i w latach 70-ych podjęli szerszą dyskusję nad tym problemem (nienowym zresztą <br>w niemieckiej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego