Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
nią. Barwa wody jest determinowana splotem czynników natury biologicznej, chemicznej i fizycznej. Barwa wód jeziornych, w odróżnieniu od wód oceanicznych, wykazuje znacznie większe zróżnicowanie. Wydziela się dwa rodzaje barw, tj. rzeczywistą i pozorną. Ta pierwsza jest wywołana rozpuszczonymi związkami lub substancjami w postaci koloidów, druga zaś obecnością zawiesiny. Ten rodzaj zabarwienia występuje często w jeziorach w strefach ujść rzecznych przy intensywnych dopływach oraz przy brzegach podczas wzmożonej abrazji brzegów klifowych. Zmącenie wody jest przeszkodą w określaniu barwy wody, jednak przez jej odpowiednie filtrowanie można wyeliminować substancje stanowiące o jej barwie pozornej i uzyskać barwę rzeczywistą. Do łatwego określenia barwy wody służy
nią. Barwa wody jest determinowana splotem czynników natury biologicznej, chemicznej i fizycznej. Barwa wód jeziornych, w odróżnieniu od wód oceanicznych, wykazuje znacznie większe zróżnicowanie. Wydziela się dwa rodzaje barw, tj. rzeczywistą i pozorną. Ta pierwsza jest wywołana rozpuszczonymi związkami lub substancjami w postaci koloidów, druga zaś obecnością zawiesiny. Ten rodzaj zabarwienia występuje często w jeziorach w strefach ujść rzecznych przy intensywnych dopływach oraz przy brzegach podczas wzmożonej abrazji brzegów klifowych. Zmącenie wody jest przeszkodą w określaniu barwy wody, jednak przez jej odpowiednie filtrowanie można wyeliminować substancje stanowiące o jej barwie pozornej i uzyskać barwę rzeczywistą. Do łatwego określenia barwy wody służy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego