Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
dla lekarza świat astronoma itp. Uznanie za realność jest następstwem ożywienia w człowieku odczuć aksjologicznych. Gdy jakaś sfera "świata" utraci dla człowieka wszelką wartość, zostaje natychmiast objęta horyzontem "pozoru egzystencjalnego", w którym trwa na pograniczu bytu i niebytu.
Konkretny dzień pracy i rozrywki upływa człowiekowi w kontekście sytuacyjnym, którego aksjologiczne zabarwienie jest niewątpliwe. Na kontekst ten składa się konkretny zespół wartości, do realizacji których jest hic et nunc powołany. Korelatywny do tego zespołu jest obszar białych plam aksjologicznych, który należy wypełnić aktami realizującymi wartości przedmiotowe. Całość relacji "wartość - biała plama aksjologiczna" jest otoczona światem pozoru egzystencjalnego. Tam nie ma już żadnych
dla lekarza świat astronoma itp. Uznanie za realność jest następstwem ożywienia w człowieku odczuć aksjologicznych. Gdy jakaś sfera "świata" utraci dla człowieka wszelką wartość, zostaje natychmiast objęta horyzontem "pozoru egzystencjalnego", w którym trwa na pograniczu bytu i niebytu.<br>Konkretny dzień pracy i rozrywki upływa człowiekowi w kontekście sytuacyjnym, którego aksjologiczne zabarwienie jest niewątpliwe. Na kontekst ten składa się konkretny zespół wartości, do realizacji których jest hic et nunc powołany. Korelatywny do tego zespołu jest obszar białych plam aksjologicznych, który należy wypełnić aktami &lt;page nr=179&gt; realizującymi wartości przedmiotowe. Całość relacji "wartość - biała plama aksjologiczna" jest otoczona światem pozoru egzystencjalnego. Tam nie ma już żadnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego