Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Pamiętnik Literacki
Nr: 12
Miejsce wydania: Londyn
Rok: 1988
się w jedną całość pod nazwą Towarzystwa Historyczno-Literackiego, które istnieje do dnia dzisiejszego i sprawuje pieczę nad Biblioteką.
Trzeba tu zaznaczyć, że charakter tych organizacji działających 150 lat temu miał i ma nadal wpływ na profil instytucji. Trzy z nich oddawały się przede wszystkim działalności naukowej niezależnej od rządów zaborczych, podczas gdy najstarsza z nich, Towarzystwo Literackie, pod przewodnictwem generał a
Józefa Bema, stawiało sobie cele polityczne i przez kilkanaście
lat redagowało każdego roku memoriał Kilka słów w sprawie polskiej, rozdając go członkom parlamentu francuskiego i innym osobistościom. Jak wiadomo, Wielka Emigracja była mocno skłócona ("potępieńcze swary"), dzieląc się na
się w jedną całość pod nazwą Towarzystwa Historyczno-Literackiego, które istnieje do dnia dzisiejszego i sprawuje pieczę nad Biblioteką.<br>Trzeba tu zaznaczyć, że charakter tych organizacji działających 150 lat temu miał i ma nadal wpływ na profil instytucji. Trzy z nich oddawały się przede wszystkim działalności naukowej niezależnej od rządów zaborczych, podczas gdy najstarsza z nich, Towarzystwo Literackie, pod przewodnictwem generał a<br>Józefa Bema, stawiało sobie cele polityczne i przez kilkanaście<br>lat redagowało każdego roku memoriał &lt;hi rend="italic"&gt; Kilka słów w sprawie polskiej&lt;/&gt;, rozdając go członkom parlamentu francuskiego i innym osobistościom. Jak wiadomo, Wielka Emigracja była mocno skłócona ("potępieńcze swary"), dzieląc się na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego