Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
przyłóż

Owoce, bulwy, nasiona i liście niektórych roślin zawierają enzymy, które po zranieniu tkanki zapoczątkowują serię reakcji prowadzących do powstawania nadtlenków lipidów i produktów ich degradacji. Następuje wtedy szybka hydroliza fosfolipidów błon, a odpowiednie lipoksygenazy przekształcają uwolnione w tym procesie kwasy tłuszczowe w 13- i 9-nadtlenki. Degradacja nadtlenków lipidów zachodzić może na drodze nieenzymatycznej, choć tkanki roślin zawierają także enzymy zdolne do katalizowania tych procesów. Niektóre z produktów rozpadu nadtlenków lipidów mają charakterystyczny zapach i odpowiadają za charakterystyczną woń niektórych roślin po zranieniu (ogórków, zmiażdżonych zielonych liści, zapach herbaty). Powstawanie nadtlenków lipidów i aldehydów w uszkodzonych tkankach roślinnych może pełnić
przyłóż&lt;/&gt;<br><br>Owoce, bulwy, nasiona i liście niektórych roślin zawierają enzymy, które po zranieniu tkanki zapoczątkowują serię reakcji prowadzących do powstawania nadtlenków lipidów i produktów ich degradacji. Następuje wtedy szybka hydroliza fosfolipidów błon, a odpowiednie lipoksygenazy przekształcają uwolnione w tym procesie kwasy tłuszczowe w 13- i 9-nadtlenki. Degradacja nadtlenków lipidów zachodzić może na drodze nieenzymatycznej, choć tkanki roślin zawierają także enzymy zdolne do katalizowania tych procesów. Niektóre z produktów rozpadu nadtlenków lipidów mają charakterystyczny zapach i odpowiadają za charakterystyczną woń niektórych roślin po zranieniu (ogórków, zmiażdżonych zielonych liści, zapach herbaty). Powstawanie nadtlenków lipidów i aldehydów w uszkodzonych tkankach roślinnych może pełnić
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego