Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
składniowego (colum), czyli struktury sumującej elementy składniowo równoważne.
Jak była mowa, Klonowic we Flisie, a przede wszystkim w Worku Judaszowym jest poetą archaizującym w tym sensie, że mając za sobą doświadczenie łacinnika-humanisty, sięga teraz, pod koniec życia i twórczości, po środki językowe i wersyfikacyjne sprzed Kochanowskiego. Na przykład rymuje: zacny Pan - Justynian, na bogaty dwór - Baby zbiór, czasem niedokładnie (giniem - tuzinem), czasem właśnie dokładnie, ale za cenę użycia dawnego bezokolicznika na -i (przedają [...] maści - nie przestają kraści).
Te cechy występują epizodycznie, ale nie należy ich traktować jako potknięć czy przeoczeń. Są zamierzoną stylizacją, nawrotem świadomym do uroku, jaki tkwi w
składniowego (colum), czyli struktury sumującej elementy składniowo równoważne.<br>Jak była mowa, Klonowic we Flisie, a przede wszystkim w Worku Judaszowym jest poetą archaizującym w tym sensie, że mając za sobą doświadczenie łacinnika-humanisty, sięga teraz, pod koniec życia i twórczości, po środki językowe i wersyfikacyjne sprzed Kochanowskiego. Na przykład rymuje: zacny Pan - Justynian, na bogaty dwór - Baby zbiór, czasem niedokładnie (giniem - tuzinem), czasem właśnie dokładnie, ale za cenę użycia dawnego bezokolicznika na -i (przedają [...] maści - nie przestają kraści).<br>Te cechy występują epizodycznie, ale nie należy ich traktować jako potknięć czy przeoczeń. Są zamierzoną stylizacją, nawrotem świadomym do uroku, jaki tkwi w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego