Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Warszawy
Nr: 18.01
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2002
skutku, czyli zostanie podpisana przez obie strony. Obietnica na piśmie Gdy już zdecydujemy się kupić wybrane mieszkanie, warto abyśmy podpisali tzw. umowę przedwstępną. Obie zainteresowane strony zobowiązują się w niej do zawarcia w określonym terminie transakcji: dotychczasowy właściciel do sprzedania mieszkania, a my do kupienia za ustaloną cenę. Jednocześnie wpłacamy zadatek w wysokości 10 proc. wartości zawieranej transakcji. Umowa gwarantuje, że otrzymamy go w podwójnej wysokości, gdyby z winy sprzedającego nie doszło do sfinalizowania transakcji; jeśli z naszej - właściciel mieszkania zatrzyma zadatek. Sprawdź rachunki Zanim podpiszesz umowę, poproś sprzedającego o przedstawienie aktu własności lub przydziału mieszkania spółdzielczego. Porównaj z dowodem osobistym
skutku, czyli zostanie podpisana przez obie strony. Obietnica na piśmie Gdy już zdecydujemy się kupić wybrane mieszkanie, warto abyśmy podpisali tzw. umowę przedwstępną. Obie zainteresowane strony zobowiązują się w niej do zawarcia w określonym terminie transakcji: dotychczasowy właściciel do sprzedania mieszkania, a my do kupienia za ustaloną cenę. Jednocześnie wpłacamy zadatek w wysokości 10 proc. wartości zawieranej transakcji. Umowa gwarantuje, że otrzymamy go w podwójnej wysokości, gdyby z winy sprzedającego nie doszło do sfinalizowania transakcji; jeśli z naszej - właściciel mieszkania zatrzyma zadatek. Sprawdź rachunki Zanim podpiszesz umowę, poproś sprzedającego o przedstawienie aktu własności lub przydziału mieszkania spółdzielczego. Porównaj z dowodem osobistym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego