Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
następnej szkodzie obejmującej to samo pomieszczenie zostanie stwierdzone, iż ubezpieczający nie dokonał naprawy uszkodzeń, to odszkodowanie przysługujące z tytułu tej szkody zmniejsza się o uprzednio wypłaconą kwotę.
13. Jeżeli PZU SA udzieli obniżki składki z tytułu zastosowania w mieszkaniu dodatkowych zabezpieczeń - w razie stwierdzenia ich braku, niesprawności technicznej bądź nie zadziałania w czasie szkody - PZU SA może zmniejszyć odszkodowanie w granicach udzielonej procentowej obniżki składki.

§ 11. Wypłata odszkodowania
1. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mieszkania. PZU SA wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, chyba że:
1) ubezpieczający nie złożył PZU SA w ciągu 14 dni od daty
następnej szkodzie obejmującej to samo pomieszczenie zostanie stwierdzone, iż ubezpieczający nie dokonał naprawy uszkodzeń, to odszkodowanie przysługujące z tytułu tej szkody zmniejsza się o uprzednio wypłaconą kwotę.<br>13. Jeżeli PZU SA udzieli obniżki składki z tytułu zastosowania w mieszkaniu dodatkowych zabezpieczeń - w razie stwierdzenia ich braku, niesprawności technicznej bądź nie zadziałania w czasie szkody - PZU SA może zmniejszyć odszkodowanie w granicach udzielonej procentowej obniżki składki.<br><br>§ 11. Wypłata odszkodowania<br>1. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mieszkania. PZU SA wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, chyba że:<br>1) ubezpieczający nie złożył PZU SA w ciągu 14 dni od daty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego