Typ tekstu: Książka
Autor: Liebert Jerzy
Tytuł: Poezje wybrane
Rok wydania: 1996
Lata powstania: 1925-1932
z najbardziej znanym Jeźdźcem, z którego pochodzi dwuwiersz jakże
często cytowany przy różnych okazjach: "Uczyniwszy na wieki wybór, / W każdej
chwili wybierać muszę". Przytoczmy w tym miejscu fragment nie mniej doskonałego
utworu Anioł Żalu:

Nie ciszą jak obłok miękką,
Nie chłodem, nie tkliwą ręką,
Ale mieczem, ale ogniem -
Bez orszaku, zagniewany,
Ale smutny i spłakany
Przystąpiłeś do mnie.
Bez litości - miłosierny,
Kochający i niewierny,
Jak ziemia w grobie -
Moje ziemie nieorane,
Moje ciało zbuntowane
Upatrzyłeś sobie.
(...)

Jakże współczesny to tekst - chciałoby się zawołać, gdyby ów wyraz "współczesny"
nie uległ zbanalizowaniu. Prawdziwy wiersz - to jedyne określenie adekwatne.
Prawdziwy jako problem, którego chrześcijanin
z najbardziej znanym Jeźdźcem, z którego pochodzi dwuwiersz jakże <br>często cytowany przy różnych okazjach: "Uczyniwszy na wieki wybór, / W każdej <br>chwili wybierać muszę". Przytoczmy w tym miejscu fragment nie mniej doskonałego <br>utworu Anioł Żalu:<br><br>&lt;q&gt;Nie ciszą jak obłok miękką,<br>Nie chłodem, nie tkliwą ręką,<br>Ale mieczem, ale ogniem -<br>Bez orszaku, zagniewany,<br>Ale smutny i spłakany<br>Przystąpiłeś do mnie.<br>Bez litości - miłosierny,<br>Kochający i niewierny,<br>Jak ziemia w grobie -<br>Moje ziemie nieorane,<br>Moje ciało zbuntowane <br>Upatrzyłeś sobie.<br>(...)&lt;/&gt;<br><br>Jakże współczesny to tekst - chciałoby się zawołać, gdyby ów wyraz "współczesny" <br>nie uległ zbanalizowaniu. Prawdziwy wiersz - to jedyne określenie adekwatne. <br>Prawdziwy jako problem, którego chrześcijanin
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego