Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: Alkohol i twoje zdrowie
Rok: 2005
w rodzinie alkoholowej
- Żyją w poczuciu zagrożenia, cierpią i są często ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej. Mają zaburzenia emocjonalne związane z lękiem.
- Wstydzą się za swoich rodziców, wiele dzieci stara się utrzymać w tajemnicy picie rodziców. Mają poczucie, że są gorsze.
- Ukrywają i tłumią swoje uczucia, czują się osamotnione. Częściej zapadają na różne choroby.
- Uczą się, że nie mogą polegać na swoich rodzicach, przestają ufać innym ludziom. Otaczający świat wydaje się im wrogi i obcy.
- Biorą na siebie odpowiedzialność za problemy rodzinne i przejmują obowiązki dorosłych. Nie potrafią się bawić.

Dzieciom z rodzin alkoholowych trzeba pomagać nie tylko przez chronienie ich
w rodzinie alkoholowej<br>- Żyją w poczuciu zagrożenia, cierpią i są często ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej. Mają zaburzenia emocjonalne związane z lękiem.<br>- Wstydzą się za swoich rodziców, wiele dzieci stara się utrzymać w tajemnicy picie rodziców. Mają poczucie, że są gorsze.<br>- Ukrywają i tłumią swoje uczucia, czują się osamotnione. Częściej zapadają na różne choroby.<br>- Uczą się, że nie mogą polegać na swoich rodzicach, przestają ufać innym ludziom. Otaczający świat wydaje się im wrogi i obcy.<br>- Biorą na siebie odpowiedzialność za problemy rodzinne i przejmują obowiązki dorosłych. Nie potrafią się bawić.<br><br>Dzieciom z rodzin alkoholowych trzeba pomagać nie tylko przez chronienie ich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego