Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Handlowy
Rok powstania: 1934
spólników.
Art. 219. § 1. Wynagrodzenie biegłych rewidentów oznacza sąd rejestrowy.
§ 2. Koszty rewizji ponoszą żądający.
§ 3. Jeżeli rewizja wykaże nadużycia, szkodliwe dla spółki działanie lub rażące pogwałcenie prawa albo umowy spółki, wówczas żądający rewizji mają prawo żądać od spółki zwrotu kosztów rewizji.

Oddział 3.
Zgromadzenie spólników.

Art. 220. Uchwały spólników zapadają na zgromadzeniu spólników. Bez odbycia zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy spólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na piśmienne głosowanie.
Art. 221. Uchwały spólników oprócz innych spraw, wymienionych w dziale niniejszym lub w umowie spółki, wymagają:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz
spólników.<br>Art. 219. § 1. Wynagrodzenie biegłych rewidentów oznacza sąd rejestrowy.<br>§ 2. Koszty rewizji ponoszą żądający.<br>§ 3. Jeżeli rewizja wykaże nadużycia, szkodliwe dla spółki działanie lub rażące pogwałcenie prawa albo umowy spółki, wówczas żądający rewizji mają prawo żądać od spółki zwrotu kosztów rewizji.<br><br>&lt;tit&gt;Oddział 3.&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Zgromadzenie spólników.&lt;/&gt;<br><br>Art. 220. Uchwały spólników zapadają na zgromadzeniu spólników. Bez odbycia zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy spólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na piśmienne głosowanie.<br>Art. 221. Uchwały spólników oprócz innych spraw, wymienionych w dziale niniejszym lub w umowie spółki, wymagają:<br>1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego