Typ tekstu: Książka
Autor: Komor Michał
Tytuł: Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku
Rok: 2000
efekty doświadczenia produkcyjnego także wpływają na obniżkę kosztów.
Dodatkowymi czynnikami umożliwiającymi obniżanie kosztów są: restrukturyzacja przedsiębiorstw i nacisk ze strony konkurentów. Nasilenie się konkurencji na rynku, będące efektem łatwiejszego doń dostępu dzięki zniesieniu barier wejścia, prowadzi też do rozwoju innowacji i wprowadzania postępu technicznego. W trakcie wstępnych analiz wpływu wprowadzania zasad JRW przewidywano, że jego efekty będą odczuwane niejednakowo przez różne przedsiębiorstwa i w różnych sektorach gospodarki. Szczególnie miały je odczuć przedsiębiorstwa: z dużym udziałem eksportu, sprzedające swe produkty po zróżnicowanych cenach na poszczególnych
rynkach zbytu, będące cenowymi lub jakościowymi liderami na rynkach wewnętrznych
swych krajów i/lub w innych krajach
efekty doświadczenia produkcyjnego także wpływają na obniżkę kosztów.<br>Dodatkowymi czynnikami umożliwiającymi obniżanie kosztów są: restrukturyzacja przedsiębiorstw i nacisk ze strony konkurentów. Nasilenie się konkurencji na rynku, będące efektem łatwiejszego doń dostępu dzięki zniesieniu barier wejścia, prowadzi też do rozwoju innowacji i wprowadzania postępu technicznego. W trakcie wstępnych analiz wpływu wprowadzania zasad JRW przewidywano, że jego efekty będą odczuwane niejednakowo przez różne przedsiębiorstwa i w różnych sektorach gospodarki. Szczególnie miały je odczuć przedsiębiorstwa: z dużym udziałem eksportu, sprzedające swe produkty po zróżnicowanych cenach na poszczególnych<br>rynkach zbytu, będące cenowymi lub jakościowymi liderami na rynkach wewnętrznych<br>swych krajów i/lub w innych krajach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego