Typ tekstu: Książka
Autor: Barańczak Stanisław
Tytuł: Poezja i duch uogólnienia
Rok wydania: 1996
Lata powstania: 1970-1996
policji. Czyż więc - można by w tym miejscu zapytać - "sprawa Wolf" w ogóle zasługuje na oddzielne traktowanie? Czy postawienie tej jednej pisarki pod reflektorem i zarazem pręgierzem mass-mediów nie sprowadza się do uczynienia jej kozłem ofiarnym oczyszczającym innych z ich grzechów? I wreszcie - czy nie ma do niej zastosowania zasada etyczna, która każe nam w czyimś życiu dostrzegać bilans zła i dobra: bilans, który nie zawsze się zgadza, ale w którym sama obecność elementów dobra, choćby były wątłe, jest zawsze warta docenienia?
Dla czytelnika dzieła literackiego kwestia godnej szacunku czy potępienia postawy moralnej, jaką w życiu zajmował autor, bywa fascynująca
policji. Czyż więc - można by w tym miejscu zapytać - "sprawa Wolf" w ogóle zasługuje na oddzielne traktowanie? Czy postawienie tej jednej pisarki pod reflektorem i zarazem pręgierzem mass-mediów nie sprowadza się do uczynienia jej kozłem ofiarnym oczyszczającym innych z ich grzechów? I wreszcie - czy nie ma do niej zastosowania zasada etyczna, która każe nam w czyimś życiu dostrzegać bilans zła i dobra: bilans, który nie zawsze się zgadza, ale w którym sama obecność elementów dobra, choćby były wątłe, jest zawsze warta docenienia?<br> Dla czytelnika dzieła literackiego kwestia godnej szacunku czy potępienia postawy moralnej, jaką w życiu zajmował autor, bywa fascynująca
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego