Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o usługach bankowych
Rok: 2000
przekroczony powiększa wymagane minimum spłaty zadłużenia. Za przekroczenie limitu kredytowego jest pobierana, w ciężar limitu kredytowego, opłata w wysokości podanej w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klienta indywidualnego-
§ 29.
1. Nieotrzymanie wyciągu, o którym mowa w § 22 ust. 1, nie zwalnia posiadacza karty od obowiązku dokonania spłaty należności na zasadach określonych w § 25.
W przypadku nieotrzymania wyciągu konieczne jest skontaktowanie się z CKC celem uzyskania duplikatu tego wyciągu i ewentualnie uzyskania informacji o wysokości zadłużenia. Opłatą za sporządzenie duplikatu wyciągu CKC obciąża limit kredytowy.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności w wyciągu, posiadacz karty powinien zgłosić pisemnie swoje zastrzeżenia w dowolnej
przekroczony powiększa wymagane minimum spłaty zadłużenia. Za przekroczenie limitu kredytowego jest pobierana, w ciężar limitu kredytowego, opłata w wysokości podanej w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klienta indywidualnego-<br>§ 29.<br>1. Nieotrzymanie wyciągu, o którym mowa w § 22 ust. 1, nie zwalnia posiadacza karty od obowiązku dokonania spłaty należności na zasadach określonych w § 25.<br>W przypadku nieotrzymania wyciągu konieczne jest skontaktowanie się z CKC celem uzyskania duplikatu tego wyciągu i ewentualnie uzyskania informacji o wysokości zadłużenia. Opłatą za sporządzenie duplikatu wyciągu CKC obciąża limit kredytowy.<br>2. W przypadku stwierdzenia niezgodności w wyciągu, posiadacz karty powinien zgłosić pisemnie swoje zastrzeżenia w dowolnej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego