Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
zbiegłych z Warszawy socjalistów skupili się teraz w Genewie. Byli to obok Waryńskiego: Stanisław Mendelson, Szymon Diksztajn, Kazimierz Dłuski i Maria Jankowska. W założonym tu piśmie "Równość" ogłoszono w 1879 r. pierwszy program socjalistów polskich, opracowywany jeszcze w Warszawie, a z konspiracyjnych względów nazwany "brukselskim". Był to program ogólnikowy, w zasadzie oparty na marksizmie, lecz niewolny od naleciałości lassalizmu i anarchizmu. Mówił on o wielkim zadaniu klasy robotniczej, która dokona rewolucji społecznej, obali kapitalizm i doprowadzi do uspołecznienia środków produkcji. Triumf zasad socjalizmu - głoszono - jest koniecznym warunkiem pomyślnej przyszłości narodu polskiego.
Sprawa harmonijnego związania dwóch celów: zwycięstwa socjalizmu i wyzwolenia

Polski
zbiegłych z Warszawy socjalistów skupili się teraz w Genewie. Byli to obok Waryńskiego: Stanisław Mendelson, Szymon Diksztajn, Kazimierz Dłuski i Maria Jankowska. W założonym tu piśmie "Równość" ogłoszono w 1879 r. pierwszy program socjalistów polskich, opracowywany jeszcze w Warszawie, a z konspiracyjnych względów nazwany "brukselskim". Był to program ogólnikowy, w zasadzie oparty na marksizmie, lecz niewolny od naleciałości lassalizmu i anarchizmu. Mówił on o wielkim zadaniu klasy robotniczej, która dokona rewolucji społecznej, obali kapitalizm i doprowadzi do uspołecznienia środków produkcji. &lt;q&gt;Triumf zasad socjalizmu&lt;/&gt; - głoszono - &lt;q&gt;jest koniecznym warunkiem pomyślnej przyszłości narodu polskiego&lt;/&gt;.<br>Sprawa harmonijnego związania dwóch celów: zwycięstwa socjalizmu i wyzwolenia <br><br>Polski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego