Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
sposoby wychowania i pielęgnacji, a także całe otoczenie wpływają w sposób zasadniczy na przyszły model widzenia świata. Liczne badania z dziedziny psychologii, etnologii i antropologii kulturowej wykazały niezbicie, że wszystko, co otacza dziecko od chwili jego urodzenia: sposób opieki, wpajane zakazy i nakazy, pożywienie, typy zabaw itp., utrwalają się w zasadzie na całe życie w tzw. pamięci permanentnej i pamięci długotrwałej, stanowiąc rusztowanie przyszłych sposobów postrzegania, a zwłaszcza wartościowania. Kształtowanie zdolności percepcyjnych, mimo unifikującego oddziaływania kształcenia formalnego, jest dlatego odmienne nie tylko w poszczególnych wielkich kręgach cywilizacyjnych, lecz i w określonych klasach i warstwach społecznych w ramach tego samego kręgu. Innymi
sposoby wychowania i pielęgnacji, a także całe otoczenie wpływają w sposób zasadniczy na przyszły model widzenia świata. Liczne badania z dziedziny psychologii, etnologii i antropologii kulturowej wykazały niezbicie, że wszystko, co otacza dziecko od chwili jego urodzenia: sposób opieki, wpajane zakazy i nakazy, pożywienie, typy zabaw itp., utrwalają się w zasadzie na całe życie w tzw. pamięci permanentnej i pamięci długotrwałej, stanowiąc rusztowanie przyszłych sposobów postrzegania, a zwłaszcza wartościowania. Kształtowanie zdolności percepcyjnych, mimo unifikującego oddziaływania kształcenia formalnego, jest dlatego odmienne nie tylko w poszczególnych wielkich kręgach cywilizacyjnych, lecz i w określonych klasach i warstwach społecznych w ramach tego samego kręgu. Innymi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego