Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy komputerowe
Rok: 1999
o prowadzeniu działalności gospodarczej
- wpis do rejestru handlowego
- umowa spółki
- numer statystyczny REGON
- numer- identyfikacji podatkowej NIP
- kopia karty wzorów podpisów bankowych
- dowody osobiste osób podpisujących umowę
- pieczątka firmowa identyczna jak na karcie wzorów podpisów
- formularze podatkowe PIT CIT lub VAT potwierdzone przez US za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc zawarcia umowy
PROCEDURA STANDARDOWA
- pierwsza wpłata 10% - 40%
Dodatkowo :
- oryginał zaświadczenia z US o wysokości obrotów firmy za ostatnie 12 miesięcy (ważne miesiąc od daty wystawienia) ew. deklaracje PIT CIT za rok poprzedni oraz aktualną
- oryginał zaświadczenia z US o braku zaległości wobec budżetu (dla spółek cywilnych - wszyscy wspólnicy)
Już teraz
o prowadzeniu działalności gospodarczej<br>- wpis do rejestru handlowego<br>- umowa spółki<br>- numer statystyczny REGON<br>- numer- identyfikacji podatkowej NIP<br>- kopia karty wzorów podpisów bankowych<br>- dowody osobiste osób podpisujących umowę<br>- pieczątka firmowa identyczna jak na karcie wzorów podpisów<br>- formularze podatkowe PIT CIT lub VAT potwierdzone przez US za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc zawarcia umowy<br>&lt;tit&gt;PROCEDURA STANDARDOWA&lt;/&gt;<br>- pierwsza wpłata 10% - 40%<br>Dodatkowo :<br>- oryginał zaświadczenia z US o wysokości obrotów firmy za ostatnie 12 miesięcy (ważne miesiąc od daty wystawienia) ew. deklaracje PIT CIT za rok poprzedni oraz aktualną<br>- oryginał zaświadczenia z US o braku zaległości wobec budżetu (dla spółek cywilnych - wszyscy wspólnicy)<br>Już teraz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego