Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
(Hymn)
Dzień i noc Jego sprawa, i to światło wdzięczne
Niezgaszonego słońca, i koło miesięczne.
Tenże i niebo natknął gwiazdami ślicznymi,
Aby ludziom znaczyły czasy biegi swymi.
(Aratus, [Wstęp])

Jest kto, krom Boga, o kim byś rozumiał,
Żeby albo mógł, albo więc i umiał
Ten sklep zawiesić nieustanowiony,
Złotymi zewsząd gwiazdami natkniony?
Dzień ustawicznie nocy naszladując,
Noc także dniowi wzajem ustępując
Opatrzność Pańską jawnie wyznawają;
Toż i porządne nieba powiadają.
(Psalm 19)

Nie można odpowiedzieć na pytanie, czy Aratos oddziałał na sposób przekładania tego psalmu, czy psalm na wczesny Hymn, ponieważ istnieje tu wzajemny splot zależności i
złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.<br>(Hymn)<br>Dzień i noc Jego sprawa, i to światło wdzięczne<br>Niezgaszonego słońca, i koło miesięczne.<br>Tenże i niebo natknął gwiazdami ślicznymi,<br>Aby ludziom znaczyły czasy biegi swymi.&lt;/&gt;<br>(Aratus, [Wstęp])<br><br>&lt;q&gt;Jest kto, krom Boga, o kim byś rozumiał,<br>Żeby albo mógł, albo więc i umiał<br>Ten sklep zawiesić nieustanowiony,<br>Złotymi zewsząd gwiazdami natkniony?<br>Dzień ustawicznie nocy naszladując,<br>Noc także dniowi wzajem ustępując<br>Opatrzność Pańską jawnie wyznawają;<br>Toż i porządne nieba powiadają.&lt;/&gt;<br>(Psalm 19)<br><br>Nie można odpowiedzieć na pytanie, czy Aratos oddziałał na sposób przekładania tego psalmu, czy psalm na wczesny Hymn, ponieważ istnieje tu wzajemny splot zależności i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego