Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
przyrost dochodu narodowego jest równy pierwotnemu przyrostowi inwestycji przemnożonemu przez pewną wielokrotność (mi). Wielokrotność tę nazywamy mnożnikiem inwestycyjnym.
Mnożnik inwestycyjny informuje, jak zmienia się dochód narodowy pod wpływem zmiany autonomicznych wydatków inwestycyjnych. Gdy mi = 3, przyrost wydatków inwestycyjnych o 1000 powoduje wzrost dochodu narodowego o 3000. Warto zauważyć, że mnożnik zawsze jest większy od 1, bowiem każda zmiana w wydatkach inwestycyjnych uruchamia łańcuch zmian w wydatkach konsumpcyjnych.
Wysokość mnożnika zależy od krańcowej skłonności do konsumpcji, co wynika bezpośrednio z wzoru (9.25). Im krańcowa skłonność do konsumpcji jest wyższa, tym mnożnik jest wyższy. W naszym przykładzie ksk = 0,8, więc mi
przyrost dochodu narodowego jest równy pierwotnemu przyrostowi inwestycji przemnożonemu przez pewną wielokrotność (mi). Wielokrotność tę nazywamy mnożnikiem inwestycyjnym.<br>Mnożnik inwestycyjny informuje, jak zmienia się dochód narodowy pod wpływem zmiany autonomicznych wydatków inwestycyjnych. Gdy mi = 3, przyrost wydatków inwestycyjnych o 1000 powoduje wzrost dochodu narodowego o 3000. Warto zauważyć, że mnożnik zawsze jest większy od 1, bowiem każda zmiana w wydatkach inwestycyjnych uruchamia łańcuch zmian w wydatkach konsumpcyjnych.<br>Wysokość mnożnika zależy od krańcowej skłonności do konsumpcji, co wynika bezpośrednio z wzoru (9.25). Im krańcowa skłonność do konsumpcji jest wyższa, tym mnożnik jest wyższy. W naszym przykładzie ksk = 0,8, więc mi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego