Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
odróżnieniu od dotychczas przeprowadzanych analiz, wyznaczając wartość sił zewnętrznych, należy traktować koparkę jako kinematyczny układ przestrzenny.
Na rysunku 11.13 przedstawiono obciążenie, pochodzące od siły ciężkości jednego z elementów koparki ustawionej na pochyłym podłożu. Założono, że nadwozie koparki jest ustawione względem podwozia tak, iż punkt przyłożenia obciążenia leży na płaszczyźnie zero Y (rys. 1.13), przechodzącej przez oś obrotu nadwozia oraz że koparka jest ustawiona na podłożu w taki sposób, iż płaszczyzna zero Y jest równoległa do krawędzi płaszczyzny poziomej i płaszczyzny podłoża. Wówczas, rozkładając siłę ciężkości G na dwie składowe, to jest na składową GN skierowaną prostopadle do podłoża i
odróżnieniu od dotychczas przeprowadzanych analiz, wyznaczając wartość sił zewnętrznych, należy traktować koparkę jako kinematyczny układ przestrzenny.<br>Na rysunku 11.13 przedstawiono obciążenie, pochodzące od siły ciężkości jednego z elementów koparki ustawionej na pochyłym podłożu. Założono, że nadwozie koparki jest ustawione względem podwozia tak, iż punkt przyłożenia obciążenia leży na płaszczyźnie zero Y (rys. 1.13), przechodzącej przez oś obrotu nadwozia oraz że koparka jest ustawiona na podłożu w taki sposób, iż płaszczyzna zero Y jest równoległa do krawędzi płaszczyzny poziomej i płaszczyzny podłoża. Wówczas, rozkładając siłę ciężkości G na dwie składowe, to jest na składową GN skierowaną prostopadle do podłoża i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego