Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Powszechny
Nr: 47
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1994
który symbolizuje "oczyszczającą moc" Jego słowa, chroniącego swój Kościół od zła. Król Wszechświata: Pierwszy i Ostatni - Alfa i Omega. "Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący" (Ap 1 , 8). Hebrajskie Sabaoth - oznacza obszar niebios i gwiazd. W Izraelu rządził nim Bóg panujący nad mocami Wszechświata. Używane więc było w znaczeniu - Bóg mocy, a w przekładzie greckim Pantokrator. W wizji symbole wskazują na "trzy aspekty rzeczywistości eklezjalnej" (Mollat). Siedem złotych świeczników to Kościół ziemski, siedem gwiazd to Kościół niebiański, siedem Duchów to Duch Święty, którego oświecająca i ożywiająca moc poprzez Chrystusa obdarowuje Kościół. Liczba zaś 7, która dla Semitów była święta
który symbolizuje "oczyszczającą moc" Jego słowa, chroniącego swój Kościół od zła. Król Wszechświata: Pierwszy i Ostatni - Alfa i Omega. "Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący" (Ap 1 , 8). Hebrajskie Sabaoth - oznacza obszar niebios i gwiazd. W Izraelu rządził nim Bóg panujący nad mocami Wszechświata. Używane więc było w znaczeniu - Bóg mocy, a w przekładzie greckim Pantokrator. W wizji symbole wskazują na "trzy aspekty rzeczywistości eklezjalnej" (Mollat). Siedem złotych świeczników to Kościół ziemski, siedem gwiazd to Kościół niebiański, siedem Duchów to Duch Święty, którego oświecająca i ożywiająca moc poprzez Chrystusa obdarowuje Kościół. Liczba zaś 7, która dla Semitów była święta
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego