Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
produkcją mas celulozowych są ścieki z korowania drewna. Ilość tych ścieków uległa w ostatnich latach wyraźnemu zmniejszeniu i wynosi obecnie zaledwie 2 m3/t drewna. Ze zmniejszeniem ilości związany jest zazwyczaj wzrost ładunków i stężeń.
Dla tej grupy ścieków charakterystyczny jest duży ładunek ChZT, równy 5kg tlenu na 1t drewna, znaczna zawartość fosforanów 3g, azotu 15g na 1 m3 korowanego drewna i pogłębiona barwa. Ponadto ścieki charakteryzują się wartością BZT5 równą 3kg tlenu na 1 m3 i zawartością 1kg/m3 zawiesin [9].
Produkcja celulozy starszą metodą siarczynową charakteryzuje się większym przeciętnym zużyciem wody świeżej oraz większym ładunkiem zanieczyszczeń [17].
Ładunek BZT5
produkcją mas celulozowych są ścieki z korowania drewna. Ilość tych ścieków uległa w ostatnich latach wyraźnemu zmniejszeniu i wynosi obecnie zaledwie 2 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/t drewna. Ze zmniejszeniem ilości związany jest zazwyczaj wzrost ładunków i stężeń.<br>Dla tej grupy ścieków charakterystyczny jest duży ładunek ChZT, równy 5kg tlenu na 1t drewna, znaczna zawartość fosforanów 3g, azotu 15g na 1 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; korowanego drewna i pogłębiona barwa. Ponadto ścieki charakteryzują się wartością BZT5 równą 3kg tlenu na 1 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; i zawartością 1kg/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; zawiesin [9].<br>Produkcja celulozy starszą metodą siarczynową charakteryzuje się większym przeciętnym zużyciem wody świeżej oraz większym ładunkiem zanieczyszczeń [17].<br>Ładunek BZT5
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego