Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
ruch lodowców. Odpowiednie znaczenie ma także bilans masy i związane z tym wahania lodowców oraz ich struktura termiczna. Istotne są także warunki topograficzne i budowa geologiczna podłoża oraz bliskiego sąsiedztwa lodowców. Można stwierdzić, że całość funkcjonowania systemu glacjalnego znajduje swe bezpośrednie lub pośrednie odbicie w przebiegu rzeźbotwórczych procesów glacjalnych. Ta znaczna złożoność relacji i zależności sprawia, że jest łatwiej opisać skutki procesów, niż przeanalizować ich przebieg oraz ująć te procesy ilościowo. W ostatnich dziesięcioleciach zrobiono bardzo wiele w zakresie ustalenia ścisłych, fizycznych praw rządzących rzeźbotwórczą aktywnością lodowca (por. Boulton, 1987b). Funkcjonowania systemu glacjalnego jednak w pełni nie rozpoznano jakościowo i ilościowo
ruch lodowców. Odpowiednie znaczenie ma także bilans masy i związane z tym wahania lodowców oraz ich struktura termiczna. Istotne są także warunki topograficzne i budowa geologiczna podłoża oraz bliskiego sąsiedztwa lodowców. Można stwierdzić, że całość funkcjonowania systemu glacjalnego znajduje swe bezpośrednie lub pośrednie odbicie w przebiegu rzeźbotwórczych procesów glacjalnych. Ta znaczna złożoność relacji i zależności sprawia, że jest łatwiej opisać skutki procesów, niż przeanalizować ich przebieg oraz ująć te procesy ilościowo. W ostatnich dziesięcioleciach zrobiono bardzo wiele w zakresie ustalenia ścisłych, fizycznych praw rządzących rzeźbotwórczą aktywnością lodowca (por. Boulton, 1987b). Funkcjonowania systemu glacjalnego jednak w pełni nie rozpoznano jakościowo i ilościowo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego