Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
należało wybrać trzeci scenariusz - rozwoju cywilizacyjnego, oparty na koncepcji ekorozwoju. Tylko ten scenariusz mógłby zapewnić:
- poprawę czystości powietrza, wody, zatem - jakości żywności, a więc warunki biologicznego trwania narodu;
- uratowanie naszej szaty roślinnej, przede wszystkim lasów.
Omawiany scenariusz mógłby wyraźnie poprawić szanse Polski we współzawodnictwie międzynarodowym na progu XXI wieku przez znaczną intensyfikację gospodarki, zmniejszenie jej energochłonności i materiałochłonności, zwiększenie społecznej wydajności i jakości pracy, ale musiałby to być rzeczywisty priorytet dla następujących dziedzin rozwojowych:
- stworzenie warunków intensyfikacji wdrożeń do gospodarki wyników uzyskiwanych przez naukę polską;
- przebudowa systemu edukacji narodowej, w tym i ekologicznej;
- rozwój przemysłów naukochłonnych;
- otwarcie gospodarki polskiej na świat
należało wybrać trzeci scenariusz - rozwoju cywilizacyjnego, oparty na koncepcji ekorozwoju. Tylko ten scenariusz mógłby zapewnić:<br>- poprawę czystości powietrza, wody, zatem - jakości żywności, a więc warunki biologicznego trwania narodu;<br>- uratowanie naszej szaty roślinnej, przede wszystkim lasów.<br>Omawiany scenariusz mógłby wyraźnie poprawić szanse Polski we współzawodnictwie międzynarodowym na progu XXI wieku przez znaczną intensyfikację gospodarki, zmniejszenie jej energochłonności i materiałochłonności, zwiększenie społecznej wydajności i jakości pracy, ale musiałby to być rzeczywisty priorytet dla następujących dziedzin rozwojowych:<br>- stworzenie warunków intensyfikacji wdrożeń do gospodarki wyników uzyskiwanych przez naukę polską;<br>- przebudowa systemu edukacji narodowej, w tym i ekologicznej;<br>- rozwój przemysłów naukochłonnych;<br>- otwarcie gospodarki polskiej na świat
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego