Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
animowanych w umyśle odbiorcy przez centralne elementy poszczególnych fragmentów tekstu. W swej najprostszej formie jest to bardzo łatwa technika budowy tekstu. W postaciach bardziej subtelnych wymaga znacznej biegłości warsztatowej. Z reguły stosowana w tekstach o zdecydowanie niewielkiej objętości.
Argumentacja jednostronna wiąże się z przedstawianiem problemu z jednego punktu widzenia i znaczną spójnością logiczną wypowiedzi. Argumentacja dwustronna wymaga wprowadzenia co najmniej dwóch perspektyw, z jakich przedstawiany jest problem. Oprócz przedstawiania argumentów wprowadza do tekstu w sposób zamierzony kontrargumenty, często tworząc stan kontrowersji, który jest następnie redukowany w końcowej części tekstu.
Ostateczny wybór sposobu rozwoju argumentacji oraz jej typu wynika ze specyfiki indywidualnego
animowanych w umyśle odbiorcy przez centralne elementy poszczególnych fragmentów tekstu. W swej najprostszej formie jest to bardzo łatwa technika budowy tekstu. W postaciach bardziej subtelnych wymaga znacznej biegłości warsztatowej. Z reguły stosowana w tekstach o zdecydowanie niewielkiej objętości. <br>Argumentacja jednostronna wiąże się z przedstawianiem problemu z jednego punktu widzenia i znaczną spójnością logiczną wypowiedzi. Argumentacja dwustronna wymaga wprowadzenia co najmniej dwóch perspektyw, z jakich przedstawiany jest problem. Oprócz przedstawiania argumentów wprowadza do tekstu w sposób zamierzony kontrargumenty, często tworząc stan kontrowersji, który jest następnie redukowany w końcowej części tekstu. <br>Ostateczny wybór sposobu rozwoju argumentacji oraz jej typu wynika ze specyfiki indywidualnego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego