Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
poznawcze. Model powyższy uwzględnia ponadto wpływ informacji zakłócających procesy perswazyjne, Szczególne znaczenie przypisywane jest docierającej do odbiorcy kontrargumentacji logicznej.
Model Fishbeina-Ajzena zakłada, że przekonania i sądy o charakterze poznawczym są czynnikiem poprzedzającym postawy utożsamiane w tym modelu, lecz wyłącznie z czynnikiem afektywnym, prowadzącym do powstania intencji, które wymagają angażowania znacznej aktywności psychicznej. W konsekwencji zmiana postawy wobec desygnatów wiadomości może być jedynie rozpoczynana przez zmianę relewantnych przekonań, co powoduje ujmowanie procesu zmiany postaw jako funkcji niezgodności przekonań posiadanych i pożądanych oraz facylitacji elementów wiadomości. Związek matematyczny między niezgodnością i zmianą postawy staje się współzależny na poziomie facylitacji wywoływanej przez czynniki
poznawcze. Model powyższy uwzględnia ponadto wpływ informacji zakłócających procesy perswazyjne, Szczególne znaczenie przypisywane jest docierającej do odbiorcy kontrargumentacji logicznej. <br>Model Fishbeina-Ajzena zakłada, że przekonania i sądy o charakterze poznawczym są czynnikiem poprzedzającym postawy utożsamiane w tym modelu, lecz wyłącznie z czynnikiem afektywnym, prowadzącym do powstania intencji, które wymagają angażowania znacznej aktywności psychicznej. W konsekwencji zmiana postawy wobec desygnatów wiadomości może być jedynie rozpoczynana przez zmianę relewantnych przekonań, co powoduje ujmowanie procesu zmiany postaw jako funkcji niezgodności przekonań posiadanych i pożądanych oraz facylitacji elementów wiadomości. Związek matematyczny między niezgodnością i zmianą postawy staje się współzależny na poziomie facylitacji wywoływanej przez czynniki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego