Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
znacznej
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Z cheerliderkami to nie znaczy, że tańczę JAK cheerliderka. To znaczna różnica.

  Dobra... To teraz przyznaj się jak trafiłeś do Bboys...
 • ... mieli do nas zaufanie. Pewną pociechę stanowi tutaj fakt, że znaczna część zgłaszających się do nas osób dość dobrze zdaje sobie...
 • ... Większość z nich ma wyższe wykształcenie uzupełnione przez kursy doskonalące. Znaczna część osób z wykształceniem technicznym zapewnia poprawność merytoryczną w zakresie...
 • ... emocje. Presja części nacjonalistycznie nastrojonych mieszkańców miasta jest tu nadal znaczna. Widać to było m.in. podczas zorganizowanej latem przez szowinistów...
 • ... bezpośrednie lub pośrednie odbicie w przebiegu rzeźbotwórczych procesów glacjalnych. Ta znaczna złożoność relacji i zależności sprawia, że jest łatwiej opisać skutki...
 • ... sprawom makroekonomii - jest wynikiem wręcz znakomitym. Faktem jest także, że znaczna grupa czytelników (ok. 30 proc.) najczęściej nie zgadza się z...
 • ... w tym kontekście - mechanizmu cenowego) sugeruje dynamiczny proces. A jednak znaczna część standardowej teorii mikroekonomii - w tym zwłaszcza ekonomia dobrobytu - ogranicza...
 • ... węgiel, a ostatnio również składniki organiczne, używane jako środki wiążące. Znaczna jest również zawartość żelaza pochodzącego z oczyszczania powierzchni odlewów. Zawartość...
 • ... obowiązek utrzymania czystości i porządku spoczywa na gminie". A przecież znaczna część śmieci trafiających na wysypisko komunalne, pochodzi z poligonu. Proponowaliśmy...
 • ... całego systemu władzy tworzonego przez Putina.
  W rosyjskich warunkach, gdy
  znaczna część rządzącej elity - podobnie zresztą jak społeczeństwo - cierpi na "autorytarny...
 • ... in. dzieła artystów tej miary, co Rubens i Rembrandt.
  Kolejna
  znaczna przebudowa Zamku Królewskiego przypada na okres saski oraz na panowanie...
 • ... Liczba kleryków przewyższa niejednokrotnie nawet liczbę trzystu; w tym dość znaczna ilość przychodząca po już odbytych studiach wyższych. Przychodzą do seminariów...
 • ... Przykro, że znaczna część młodzieży biedniejszej studiuje za pieniądze, a znaczna część młodzieży bogatszej za darmo. - odpowiada wiceminister edukacji Tadeusz Szulc...
 • ... ziemi", a tym samym "wielką Polski obrończynią". Uznała to również znaczna część różnowierczej szlachty, dla której "elekcja" Matki Boskiej byłaby może...
 • ... takich zachowań. Jest też rzeczą pomijaną w Polsce milczeniem, że znaczna większość (71,2 proc.) dziewczyn ze środowisk islamskich, w których...
 • ... wykresy, przekroje itp. Łącznie katalog wymienia 1385 pozycji, z tego znaczna większość - bo aż 920 - przypada na drogownictwo, 291 pozycji dotyczy...
 • ... Rzeczypospolitej. Poza Księstwem Polskim, obejmującym zachodnie ziemie Korony, pozostała bowiem znaczna część terytorium państwa, którym władał był Jan III Sobieski. Poniewa...
 • ... to najbardziej właściwe słowo. Rzeczywiście ruszyliśmy szybciej do przodu, ale znaczna część problemów, które stały przed nami w końcu 1997 r...
 • ... zanik pokrywy śnieżnej i przybór wody w lokalnych systemach rzecznych. Znaczna prędkość wiatrów fenowych i ich porywistość przyczynia się często do...
 • ... Sojuszu Lewicy Demokratycznej wręcz chęć współuczestniczenia w nowelizacji tej ustawy, znaczna część opozycji także jest skłonna do poparcia tego projektu...
  Ale...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego