Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
nakaz w praktyce narzucić? Aby wyegzekwować taki przymus, CUP musiałby badać szczegółowo strukturę kosztów w rachunkowości poszczególnych zakładów produkcyjnych i całych gałęzi, co wymagałoby ogromnego aparatu kontroli biurokratycznej. Wobec wieloznaczności kosztu krańcowego jako kategorii operatywnej, nie rozwiązałoby to zresztą problemu. Pomijam tu obiekcje innego rodzaju, np. w stosunku do zasady zrównywania decyzji inwestycyjnych przez kierowników gałęzi produkcji.
Dotykamy w tym punkcie problemu natury metodologicznej, który warto podkreślić. Model konkurencji doskonałej, będąc wyidealizowanym obrazem gospodarki rynkowej na wysokim szczeblu abstrakcji, pełni funkcję poznawczą, ma objaśnić "to co jest", i w tym sensie jest modelem pozytywnym. Natomiast model Langego, nawiązując do przesłanek konkurencji
nakaz w praktyce narzucić? Aby wyegzekwować taki przymus, CUP musiałby badać szczegółowo strukturę kosztów w rachunkowości poszczególnych zakładów produkcyjnych i całych gałęzi, co wymagałoby ogromnego aparatu kontroli biurokratycznej. Wobec wieloznaczności kosztu krańcowego jako kategorii operatywnej, nie rozwiązałoby to zresztą problemu. Pomijam tu obiekcje innego rodzaju, np. w stosunku do zasady zrównywania decyzji inwestycyjnych przez kierowników gałęzi produkcji.<br>Dotykamy w tym punkcie problemu natury metodologicznej, który warto podkreślić. Model konkurencji doskonałej, będąc wyidealizowanym obrazem gospodarki rynkowej na wysokim szczeblu abstrakcji, pełni funkcję poznawczą, ma objaśnić "to co jest", i w tym sensie jest modelem pozytywnym. Natomiast model Langego, nawiązując do przesłanek konkurencji
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!