Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
nakaz w praktyce narzucić? Aby wyegzekwować taki przymus, CUP musiałby badać szczegółowo strukturę kosztów w rachunkowości poszczególnych zakładów produkcyjnych i całych gałęzi, co wymagałoby ogromnego aparatu kontroli biurokratycznej. Wobec wieloznaczności kosztu krańcowego jako kategorii operatywnej, nie rozwiązałoby to zresztą problemu. Pomijam tu obiekcje innego rodzaju, np. w stosunku do zasady zrównywania decyzji inwestycyjnych przez kierowników gałęzi produkcji.
Dotykamy w tym punkcie problemu natury metodologicznej, który warto podkreślić. Model konkurencji doskonałej, będąc wyidealizowanym obrazem gospodarki rynkowej na wysokim szczeblu abstrakcji, pełni funkcję poznawczą, ma objaśnić "to co jest", i w tym sensie jest modelem pozytywnym. Natomiast model Langego, nawiązując do przesłanek konkurencji
nakaz w praktyce narzucić? Aby wyegzekwować taki przymus, CUP musiałby badać szczegółowo strukturę kosztów w rachunkowości poszczególnych zakładów produkcyjnych i całych gałęzi, co wymagałoby ogromnego aparatu kontroli biurokratycznej. Wobec wieloznaczności kosztu krańcowego jako kategorii operatywnej, nie rozwiązałoby to zresztą problemu. Pomijam tu obiekcje innego rodzaju, np. w stosunku do zasady zrównywania decyzji inwestycyjnych przez kierowników gałęzi produkcji.<br>Dotykamy w tym punkcie problemu natury metodologicznej, który warto podkreślić. Model konkurencji doskonałej, będąc wyidealizowanym obrazem gospodarki rynkowej na wysokim szczeblu abstrakcji, pełni funkcję poznawczą, ma objaśnić "to co jest", i w tym sensie jest modelem pozytywnym. Natomiast model Langego, nawiązując do przesłanek konkurencji
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego