Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
poprzedza występowanie zjawisk lodowych. Latem maksymalnie natleniona woda może występować nawet nieznacznie pod powierzchnią, natomiast w okresach homotermii rozkład tlenu w pionie jest równomierny.
W przypadkach długiego zalegania układów stratyfikacyjnych w jeziorach w strefie gorącej może nastąpić zupełny zanik tlenu w hipolimnionie. Gdy wówczas wystąpi intensywna miksja, może dodatkowo nastąpić zubożenie wód przypowierzchniowych w tlen. Konsekwencją tego zjawiska jest powstanie martwych przestrzeni wodnych. Wybrane przykłady różnych układów zawartości tlenu pokazano na rycinie 40.
Źródłem dwutlenku węgla (CO2) znajdującego się w wodzie jest atmosfera lub procesy utleniania związków organicznych. Przy średnim jego stężeniu w atmosferze wynoszącym 0,03%, jego stężenie równoważne w
poprzedza występowanie zjawisk lodowych. Latem maksymalnie natleniona woda może występować nawet nieznacznie pod powierzchnią, natomiast w okresach homotermii rozkład tlenu w pionie jest równomierny.<br>W przypadkach długiego zalegania układów stratyfikacyjnych w jeziorach w strefie gorącej może nastąpić zupełny zanik tlenu w hipolimnionie. Gdy wówczas wystąpi intensywna miksja, może dodatkowo nastąpić zubożenie wód przypowierzchniowych w tlen. Konsekwencją tego zjawiska jest powstanie martwych przestrzeni wodnych. Wybrane przykłady różnych układów zawartości tlenu pokazano na rycinie 40.<br>Źródłem dwutlenku węgla (CO&lt;hi rend="lower"&gt;2&lt;/&gt;) znajdującego się w wodzie jest atmosfera lub procesy utleniania związków organicznych. Przy średnim jego stężeniu w atmosferze wynoszącym 0,03%, jego stężenie równoważne w
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego