Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kobieta i Życie
Nr: 22
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1956
go skierowało na drogę występku i które znów może go pchnąć do nowych zbrodni. W rezultacie więc (jak pisze "Głos Pracy") - dobrodziejstwo amnestii, ten najbardziej humanitarny akt może się zamienić w akt krzywdy".
Przeciwnicy amnestii dla nieletnich wysuwali poza tym argument, że niezależnie od amnestii zakłady poprawcze mają przecież prawo zwalniać nieletnich przedterminowo, tzn. przed uzyskaniem pełnoletności. Mimo jednak różnicy poglądów Sąd Najwyższy orzekł, iż amnestia obejmie również i nieletnich.
Czy w wielu wypadkach jednakże ten akt łaski nie stanie się krzywdą, krzywdą - wyrządzoną wprawdzie w myśl najlepszych intencji, lecz niezupełnie do końca przemyślanych - pyta "Głos Pracy".
Najlepiej wykażą to fakty
go skierowało na drogę występku i które znów może go pchnąć do nowych zbrodni. W rezultacie więc (jak pisze "Głos Pracy") - dobrodziejstwo amnestii, ten najbardziej humanitarny akt może się zamienić w akt krzywdy". <br>Przeciwnicy amnestii dla nieletnich wysuwali poza tym argument, że niezależnie od amnestii zakłady poprawcze mają przecież prawo zwalniać nieletnich przedterminowo, tzn. przed uzyskaniem pełnoletności. Mimo jednak różnicy poglądów Sąd Najwyższy orzekł, iż amnestia obejmie również i nieletnich. <br>Czy w wielu wypadkach jednakże ten akt łaski nie stanie się krzywdą, krzywdą - wyrządzoną wprawdzie w myśl najlepszych intencji, lecz niezupełnie do końca przemyślanych - pyta "Głos Pracy". <br>Najlepiej wykażą to fakty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego