Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
jednak do logiki klasycznej, ale do dialektyki 'absolutnie
sprzecznej samotożsamości'.
Również w filozofii Heideggera można znaleźć nawiązanie do 'transcendentnej
immanencji'. Rozważania Heideggera na temat relacji tego, co
relatywne, do tego, co absolutne, są związane z jego rozumieniem humanizmu,
który polega na "rozważaniu i troszczeniu się, by człowiek był ludzki".
Heidegger zwraca uwagę na to, że różne są definicje humanizmu w zależności
od rozumienia wolności i natury człowieka. Te same przesłanki metafizyczne,
które determinują logikę, determinują także humanizm, a więc "każdy
humanizm jest metafizyczny". Na przykład humanizm rzymski i jego
pochodne zakładają, że istota człowieka jest zrozumiała sama przez się,
a wartość człowieka
jednak do logiki klasycznej, ale do dialektyki 'absolutnie <br>sprzecznej samotożsamości'. <br>Również w filozofii Heideggera można znaleźć nawiązanie do 'transcendentnej <br>immanencji'. Rozważania Heideggera na temat relacji tego, co <br>relatywne, do tego, co absolutne, są związane z jego rozumieniem humanizmu, <br>który polega na "rozważaniu i troszczeniu się, by człowiek był ludzki". <br>Heidegger zwraca uwagę na to, że różne są definicje humanizmu w zależności <br>od rozumienia wolności i natury człowieka. Te same przesłanki metafizyczne, <br>które determinują logikę, determinują także humanizm, a więc "każdy <br>humanizm jest metafizyczny". Na przykład humanizm rzymski i jego <br>pochodne zakładają, że istota człowieka jest zrozumiała sama przez się, <br>a wartość człowieka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego