Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
dotyczyć odcinka środkowej Wisły oraz całego regionu ujścia Odry. Polska może więc przedstawić szeroką ofertę turystyki poznawczej oraz wypoczynkowej, związaną z naszymi zasobami przyrody. Tym większego znaczenia nabiera umiejętne poprowadzenie sieci autostrad, aby nie zdewastować unikatowych obszarów przyrodniczych.
Stosunkowo czyste środowisko przestrzeni rolniczej stwarza wyjątkowe możliwości produkowania coraz bardziej zdrowej żywności. Toteż koncepcję zintegrowanego rolnictwa należy uznać za strategiczny kierunek działania. Ekologiczny scenariusz rozwoju kraju powinien się stać przewodnim kierunkiem w procesie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej.
Nie dostrzegają tego zarówno ekonomiści, działacze gospodarczy, jak i szeroka opinia publiczna. Niestety bardzo mocno jest ugruntowana wizja naszego kraju jako zdegradowanego ekologicznie i
dotyczyć odcinka środkowej Wisły oraz całego regionu ujścia Odry. Polska może więc przedstawić szeroką ofertę turystyki poznawczej oraz wypoczynkowej, związaną z naszymi zasobami przyrody. Tym większego znaczenia nabiera umiejętne poprowadzenie sieci autostrad, aby nie zdewastować unikatowych obszarów przyrodniczych.<br>Stosunkowo czyste środowisko przestrzeni rolniczej stwarza wyjątkowe możliwości produkowania coraz bardziej zdrowej żywności. Toteż koncepcję zintegrowanego rolnictwa należy uznać za strategiczny kierunek działania. Ekologiczny scenariusz rozwoju kraju powinien się stać przewodnim kierunkiem w procesie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej.<br>Nie dostrzegają tego zarówno ekonomiści, działacze gospodarczy, jak i szeroka opinia publiczna. Niestety bardzo mocno jest ugruntowana wizja naszego kraju jako zdegradowanego ekologicznie i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego