Jak zagłosować na Młodzieżowe Słowo Roku?

Jak zagłosować na Młodzieżowe Słowo Roku 2021?
 
Dokładne informacje na temat przebiegu edycji 2022 opublikujemy jesienią przed startem akcji.
 
Ubiegłoroczny plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2021 przebiegał w dwóch etapach:
●    do pierwszego etapu plebiscytu mogło być zgłoszone każde słowo. Następnie Jury w składzie: Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), Anna Wileczek (Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach), Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), Bartek Chaciński (Polityka) dokonali analizy zgłoszeń;
●    do drugiego etapu głosowania przeszły najczęściej zgłaszane w pierwszym etapie słowa, które jednocześnie były zgodne z regulaminem. W drugim etapie zaprezentowaliśmy listę 20 słów, spośród których głosami internautów wyłoniliśmy zwycięskie słowo.
 
Zasady plebiscytu można znaleźć w zakładce Regulamin.
 
Zaktualizowano: 20.01.2022
 
 
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego