Młodzieżowe Słowo Roku — jury plebiscytu

Młodzieżowe Słowo Roku – jury plebiscytu
Dr hab. Anna Wileczek, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK, nauczycielka dyplomowana języka polskiego. Od 2022 r. Przewodnicząca Jury plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku. Jest założycielką i kierowniczką Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży. Zajmuje się także dyskursem edukacyjnym, komunikacją internetową oraz kompetencją komunikacyjną dzieci. Jest autorką i współautorką wielu publikacji poświęconych analizie języka i komunikacji w perspektywie społeczno-kulturowej i pedagogicznej, m.in. Język i komunikacja. Wprowadzenie dla pedagogów (2020), Kod młodości. Młodomowa w aspektach społeczno-kulturowych (2018), Szkolna (nie)komunikacja. Bariery w dyskursie wczesnoszkolnym (2015) wydanych przez PWN. Należy m.in. do The International Association for Research in L1 Education oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, jest członkinią Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego. Przewodniczy Jury plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku (od 2022 r.)
 
Prof. dr hab. Marek Łaziński, pracuje w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, językoznawca. Bada słowa oraz kategorie gramatyczne polszczyzny, m.in. aspekt czasownika i rodzaj rzeczownika, oraz ich interpretacje psychologiczne. Stara się dostrzegać w języku zmiany wynikające ze zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Współtwórca Narodowego Korpusu Polszczyzny (m.in. nkjp), współorganizator plebiscytów na Słowo Roku oraz na Młodzieżowe Słowo Roku. Członek Rady Języka Polskiego.
 
Prof. dr hab. Ewa Kołodziejek, pracuje w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorką rozpraw z zakresu socjolingwistyki, m.in. Człowiek i świat w języku subkultur (2015), oraz wielu książek o poprawności języka, m.in. poradników językowych Walczymy z bykami (2009) i Potyczki z polszczyzną (2019) wydanych przez PWN. W prasie, w radiu i telewizji popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Jest wiceprzewodniczącą Rady Języka Polskiego, członkinią prezydium i przewodniczącą Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej RJP.
 
Bartek Chaciński, redaktor działu kultury „Polityki”, pisuje o muzyce, kulturze popularnej i języku, od wielu lat współpracuje z radiową Dwójką, prowadzi blog muzyczny Polifonia. Opublikował m.in. serię Słowników najmłodszej polszczyzny. Członek Rady Języka Polskiego.
 
 
 
Zaktualizowano: 28.09.2023
 
 
 
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego