Jak zagłosować na Młodzieżowe Słowo Roku?

Jak zagłosować na Młodzieżowe Słowo Roku?
 
Dokładne informacje na temat przebiegu edycji 2024 opublikujemy jesienią przed startem akcji.
 
Ubiegłoroczny plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku 2023 przebiegał w dwóch etapach:
●    do pierwszego etapu plebiscytu mogło być zgłoszone każde słowo. Następnie Jury w składzie: Anna Wileczek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) (przew. Jury), Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), Bartek Chaciński („Polityka”) dokonali analizy zgłoszeń;
●    do drugiego etapu głosowania przeszły najczęściej zgłaszane w pierwszym etapie słowa, które jednocześnie były zgodne z regulaminem. W drugim etapie zaprezentowaliśmy listę 20 słów, spośród których głosami internautów wyłoniliśmy zwycięskie słowo.
 
Zasady plebiscytu można znaleźć w zakładce Regulamin.
 
Zaktualizowano: 9.02.2024
 
 
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego