Młode słowa. Obraz świata, kreacje, konteksty, e-book

Młode słowa. Obraz świata, kreacje, konteksty, e-book
Publikacja autorstwa jurorów konkursu MŁODZIEŻOWE SŁOWO ROKU
Bartka Chacińskiego, Ewy Kołodziejek, Marka Łazińskiego i Anny Wileczek
 
 
Wszystko zaczęło się w 2016 roku…
To właśnie wtedy grupa badaczy języka wraz z Wydawnictwem Naukowym PWN postanowiła zorganizować szczególny konkurs pod hasłem:
MŁODZIEŻOWE SŁOWO ROKU!
Plebiscyt szybko okazał się sukcesem i z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością.
Młode słowa. Obraz świata, kreacje, konteksty to efekt pracy czworga językoznawców, jurorów konkursu MŁODZIEŻOWE SŁOWO ROKU – Bartka Chacińskiego, Ewy Kołodziejek, Marka Łazińskiego i Anny Wileczek – którzy we współpracy z Katarzyną Janus-Kwiatkowską (WN PWN) podjęli się analizy ogromnej bazy słów zgromadzonych przez lata w tym szczególnym plebiscycie. Autorzy, specjaliści w swoich dziedzinach, uwzględniają w niej zjawiska semantyczne, gramatyczne, kulturowe i społeczne. Zwracają uwagę na językowy obraz świata, który wpisany jest w plebiscytowe słownictwo, podkreślają kreatywność i świeżość prezentowanej leksyki.
Młode słowa. Obraz świata, kreacje, konteksty to publikacja, która zainteresuje nie tylko użytkowników „młodej polszczyzny” i uczestników plebiscytu, lecz także starszych czytelników, śledzących rozwój języka i zmiany, jakie w nim zachodzą. zgromadzonych przez lata trwania plebiscytu.
 
Fragment recenzji:
„Publikacja Młode słowa. Obraz świata, kreacje, konteksty to bezcenny zapis świadomości językowej polskiej młodzieży pierwszych dekad XXI wieku widziany przez pryzmat działalności jury konkursu Młodzieżowe Słowo Roku. Jest to też – co niemniej ważne – zapis naukowej, językoznawczej, kulturowej refleksji, namysłu czworga Autorów nad zjawiskiem owej młodomowy, nad wizją świata przez nią prezentowaną, nad mechanizmami pomnażania w niej słownictwa, nad relacją język (tu: młodomowa) – kultura. To naukowe, zdystansowane spojrzenia, umocowane w metodologii lingwistycznej daje z jednej strony gwarancję rzetelności naukowej i akrybii filologicznej, a z drugiej strony – wysokiej wartości poznawczej i niebagatelnego wkładu w dorobek polonistycznego językoznawstwa”.
dr hab. Michał Szczyszek, prof. UAM
Autorzy:
dr hab. Anna Wileczek, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK. Jest założycielką i kierowniczką Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży. Zajmuje się dyskursem edukacyjnym, komunikacją internetową oraz kompetencją komunikacyjną dzieci. Jest autorką i współautorką publikacji poświęconych analizie języka i komunikacji w perspektywie społeczno-kulturowej i pedagogicznej, m.in. Język i komunikacja. Wprowadzenie dla pedagogów (2020), Kod młodości. Młodomowa w aspektach społeczno-kulturowych (2018), Szkolna (nie)komunikacja. Bariery w dyskursie wczesnoszkolnym (2015) wydanych przez PWN. Należy m.in. do The International Association for Research in L1 Education oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, jest członkinią Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego. Przewodniczy jury plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku od 2022 r.
 
prof. dr hab. Marek Łaziński, pracuje w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, językoznawca. Bada słowa oraz kategorie gramatyczne polszczyzny, m.in. aspekt czasownika i rodzaj rzeczownika, oraz ich interpretacje psychologiczne. Stara się dostrzegać w języku zmiany wynikające ze zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Współtwórca Narodowego Korpusu Języka Polskiego, członek Rady Języka Polskiego. Współorganizator plebiscytu na Słowo Roku, w plebiscycie Młodzieżowe Słowo Roku aktywny od pierwszej edycji.
 
prof. dr hab. Ewa Kołodziejek, pracuje w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorką rozpraw z zakresu socjolingwistyki, m.in. Człowiek i świat w języku subkultur (2015), oraz wielu książek o poprawności języka, m.in. poradników językowych Walczymy z bykami (2010, 2023) i Potyczki z polszczyzną (2019) wydanych przez PWN. W prasie, w radiu i telewizji popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Jest wiceprzewodniczącą Rady Języka Polskiego, członkinią prezydium i przewodniczącą Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej RJP.
 
Bartek Chaciński, redaktor działu kulturalnego „Polityki”, pisuje o muzyce, kulturze popularnej i języku, od wielu lat współpracuje z radiową Dwójką, prowadzi blog muzyczny Polifonia. Opublikował m.in. serię Słowników najmłodszej polszczyzny. Członek Rady Języka Polskiego.
 
 
Dodano: 7.12.2023
 
 
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego