cebula

 
Słownik języka polskiego PWN
cebula
1. «roślina warzywna z podziemnym pędem o ostrym smaku i zapachu»
2. «przedmiot przypominający kształtem cebulę, zwłaszcza kopuła jakiegoś budynku»
3. pot. «staroświecki zegarek kieszonkowy przypominający kształtem bulwę cebuli»
4. zob. cebulka w zn. 2.

• cebulowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego