charakterystyczny

Słownik języka polskiego PWN*

charakterystyczny «właściwy danej osobie, rzeczy lub danemu zjawisku»
• charakterystycznie • charakterystyczność
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…rację. Nie wiem, czy ta spontaniczna i bezinteresowna solidarność jest charakterystyczną cechą tylko Greków, czy generalnie ludów śródziemnomorskich. Nie wiem, czy…

 

…Szczegóły będą podane przy opisywaniu poszczególnych narządów. Jest przy tym charakterystyczne, że w narządach o funkcji prostej (np. przełyk, który służy…

 

…H. Powell. Powell traktująe samobójstwo – za Durkheimem – jako przejaw anomii charakterystycznej zwłaszcza dla dwóch biegunowych w hierarchii społecznej zawodów: najwyżej i…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego