charakterystyczny

Słownik języka polskiego PWN*

charakterystyczny «właściwy danej osobie, rzeczy lub danemu zjawisku»
• charakterystycznie • charakterystyczność
aktor charakterystyczny «aktor grający postaci o wyrazistych cechach»
tancerz charakterystyczny «tancerz specjalizujący się w tańcach charakterystycznych»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego