ekologiczny

 
Słownik języka polskiego PWN
ekologiczny
1. «dotyczący związku warunków zewnętrznych z życiem roślin i zwierząt»
2. «związany z ochroną środowiska»
3. «wyprodukowany ze składników naturalnych»

• ekologicznie
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

swą nie zmienioną wartość, stanowiąc swoiste constans przestrzeni społecznej i ekologicznej. W miastach są to układy ulicowo-placowe z gabarytem zabudowy

 

samych produktów, a nie uwzględnia procesu technologicznego.
Liczbę nadawanych oznakowań
ekologicznych w Niemczech ukazuje rys.7. Jak widać, liczba przyznanych znaków

 

wąskoresortowe traktowanie gospodarki zasobami przyrody prowadziło do wyjątkowo drastycznych katastrof ekologicznych.
M. Gorbaczow w swoim wystąpieniu podkreślił niezbywalne prawo człowieka – prawo

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego